søndag den 2. september 2007

Watchdog timer

The watchdog timer can be enabled by:

modprobe sa1100_wdt

Ingen kommentarer: